Kwelwater

Kwelwater is water dat tientallen tot honderden jaren onder de grond heeft gezeten. Vroeg of laat borrelt het grondwater naar de oppervlakte, doorgaans op laaggelegen plaatsen zoals beekdalen. Hierbij komt het kwelwater in aanraking met lucht (zuurstof), waardoor een roodbruine kleur van ijzeroxide (roest) ontstaat. De andere kleuren komen van algen en mineralen die door het kwelwater naar de oppervlakte worden meegenomen. Kwelzones zijn vaak natte gebieden met een specifieke flora en fauna. Plantensoorten die in kwel voorkomen zijn de holpijp, dotterbloem en waterviolier. Kwelkleuren en -structuren zijn uitermate geschikt voor macrofotografie.