Weidebeekjuffers

Een van de oudste en meest spectaculaire insectensoorten zijn de libellen en juffers. Met twee paar vleugels die onafhankelijk van elkaar bewegen en ogen die meer dan 10 keer sneller een beeld vastleggen dan de onze zijn zij echt luchtacrobaten. Eén uit de libellen en juffer soorten zijn de weidebeekjuffers.